Procedura obsługi osób potrzebujących pomocy przy załatwieniu spraw w DZS w Karpaczu

1. Do obsługi osób potrzebujących pomocy przy załatwieniu spraw w szkole wyznaczony jest jeden pracownik. W przypadku jego nieobecności koordynator ds. dostępności wyznacza innego pracownika, który go zastępuje. 

2. Pracownicy administracji szkoły są włączeni do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami jako wsparcie pracownika wyznaczonego (przywitanie, udzielenie podstawowych informacji, asysta w momencie oczekiwania na przybycie pracownika wyznaczonego). Pracownik wyznaczony, pracownicy go zastępujący oraz pracownicy obsługi szkoły przechodzą szkolenie w zakresie savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnych.

3. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy przez osoby, które jej potrzebują umieszczona jest na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.dzs.karpacz.pl  w zakładce „Niepełnosprawni” oraz w Biuletynu Informacji Publicznej szkoły. Informacja zamieszczona jest w formie pisemnej przy użyciu łatwego języka oraz odpowiedniego piktogramu łącznie z danymi kontaktowymi do osoby wyznaczonej do udzielenie pomocy.

4. Informacja w o możliwości i procedurze skorzystania z asysty pracownika szkoły zostanie również umieszczona w korytarzu budynku głównego szkoły wraz z urządzeniem technicznym umożliwiającym wezwanie pomocy.

5. Zakres pomocy świadczonej przez pracownika wyznaczonego obejmuje:

- pomoc w dotarciu z najbliższego przystanku komunikacji miejskiej i w powrocie na przystanek; 

- asysta w dotarciu z samochodu do budynku szkoły i z powrotem;

- udzielenie podstawowych informacji odnośnie pracy urzędu i zakresu pomocy świadczonej przez pracownika łącznie z załatwieniem sprawy.

6. W przypadku konieczności udzielenia pomocy w dotarciu do szkoły - zamówienie składa się drogą telefoniczną lub na adres e-mail podany na stronie internetowej szkoły z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  W szczególnych potrzebach osoby niepełnosprawnej takich jak zapewnienie komunikacji w języku migowym pomoc zostanie udzielona w terminie 3 dni od daty pierwszego kontaktu ze szkołą. 

7. Za wniosek o udzielenie pomocy uznaje się każdy kontakt osoby niepełnosprawnej w dowolnej formie, który wiąże się z koniecznością załatwienia przez ta osobę swoich osobistych spraw w szkole.


Opublikował: Tomasz Kozłowski
Publikacja dnia: 25.03.2021, 13:27
Dokument oglądany razy: 22
Podpisał: Tomasz Kozłowski
Dokument z dnia: 25.03.2021